Szkolenia PPOŻ

Rozszerzone szkolenia z zakresu p.poż.
Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem substancji palnych oraz podręcznych środków gaśniczych.

Rozszerzone szkolenia z zakresu prowadzenia akcji ewakuacyjnych.
Szkolenie obejmuje wykłady oraz praktyczną ewakuację z budynków lub obiektów znajdujących się w Państwa zakładzie pracy przeprowadzane w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną.

Mocnym punktem naszych szkoleń są nasi instruktorzy.
Są to:
- zawodowi strażacy,
- ratownicy medyczni – praktycy,
- Mistrzowie Polski w Ratownictwie.

Dzięki temu w sposób profesjonalny przybliżamy wszystkie tajniki ratownictwa.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.