Kadry i płace

POPROWADZIMY DLA PAŃSTWA
  • dokumentację i ewidencję osobową pracowników;
  • dokumentację i ewidencję płac;
  • dokumentację prac zleconych;
  • dokumentację ZUS;
  • doradztwo kadrowe.

„ Człowiek spędza w pracy ogromną część swojego życia. Wiadomo, że praca może być dla człowieka spełnieniem jego marzeń i dążeń, miejscem, w którym się realizuje i doskonali. Czasem jednak jest wynikiem splotu jakiś życiowych okoliczności – niekoniecznie trafnych. Tak czy inaczej praca zawsze wiąże się: z zarabianiem pieniędzy i zobowiązaniami, które bierzemy na siebie będąc pracownikami czy też pracodawcami.

Gdy tworzyliśmy AOP naszym celem było między innymi stworzenie – przede wszystkim dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które nie mają tego w swojej strukturze – profesjonalnego działu Księgowości oraz Działu Kadr i Płac.

Do niedawna praktyką rynkową było, że sprawy pracownicze dla przedsiębiorców korzystających z usług zewnętrznych prowadziły Biura Rachunkowe, które traktowały te zagadnienia – delikatnie mówiąc – po macoszemu. My również prowadzimy dla podmiotów o różnych profilach profesjonalne usługi księgowo-rachunkowe, ale w ramach takiej współpracy dajemy przedsiębiorcy coś więcej.

Dział, który prowadzę to nie tylko bieżąca obsługa spraw pracowniczych takich jak : rozliczenia płac, ZUS-u, czasu pracy, planowanie urlopów, sporządzanie umów pracowniczych, wydawanie świadectw pracy i innych zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Prowadzimy dla każdego pracodawcy coś, co nazywamy w AOP „ochroną prawną pracodawcy”. To całe pole działań, które mają zabezpieczyć naszego Przedsiębiorcę prawnie. Jest to np. zgromadzenie i zaopiniowanie wszelkich przepisów, które dotyczą jego branży, dobranie i opracowanie najlepszego rodzaju umów, które powinien zawierać z pracownikami, kontrahentami. Bardzo często zajmujemy się rekrutacją pracowników na stanowiska, które aktualnie chce obsadzić Nasz Przedsiębiorca.

Do bardzo odpowiedzialnych zadań Działu Kadr i Płac należy reprezentowanie naszego Przedsiębiorcy przed państwowym organami kontroli nad warunkami pracy – Państwową Inspekcją Pracy czy też Sądem Pracy, oraz reprezentowanie w momentach konfliktów na linii Pracownik – Pracodawca.

Konflikty między Pracownikiem a Pracodawcą zdarzają się. Na szczęście w firmach, którymi się opiekujemy – rzadko. Bo źródłem konfliktów jest najczęściej brak rzetelnych informacji u obu storn : pracownik niewiele wie o swoich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy – przedsiębiorca nie do końca ma świadomość, co oznacza bycie pracodawcą. Oczywiście nie można od Pracodawcy i Pracownika wymagać by znali na pamięć Kodeks Pracy, orzeczenia sądowe i świetnie orientowali się w pozostałych przepisach. To my od tego jesteśmy. Dlatego wystarczy zasygnalizować nam problem. Chociaż mamy też własne sposoby, by takie problemy zawczasu zdiagnozować, a właściwie zapobiegać ich powstawaniu (…)”

Kierownik działu Kadry i Płace

Copyright © 2020. All Rights Reserved.