Strona główna

AOP działa od 2001 roku na rynku związanym z obsługą outsorcingową firm, na polach takich jak księgowość, nadzór bhp, szkolenia, obsługa techniczna budynków, doradztwo prawne.
Zespół AOP to wykwalifikowani ekonomiści, doradcy finansowi, księgowi, specjaliści ds kadr, prawa pracy, trenerzy HR, specjaliści bhp, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, ratownicy medyczni. Staramy się być dla każdego Pracodawcy stabilnym filarem, na którym może on oprzeć swoją działalność. Czuwamy nad wszystkim, co pozwoli pewnie i swobodnie rozwijać się Przedsiębiorcy. To zadanie do dziś realizujemy z pełnym sukcesem.
Monika Kwiatkowska-Obrębska – właścicielka AOP :
„Pracodawca jako podmiot prawny ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie swojej firmy. Odpowiedzialność ta ciąży na każdym, bez względu na to, czy mówiąc o „pracodawcy” mamy na myśli korporację, spółkę z o.o. czy właściciela mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego kilku pracowników. Odpowiedzialność ta obejmuje cały zakres działania, lub – mówiąc prościej – życia firmy. Pracodawca nigdy tak naprawdę nie jest wyłączony z dalekosiężnych konsekwencji jakie niosą ze sobą z pozoru zwyczajne – bo codzienne – zdarzenia w firmie. A jest ich mnóstwo. Te pozytywne pomińmy – pracodawcy chcą i lubią o nich pamiętać. Gorzej z potknięciami. Na przykład: błąd popełniony w księgowości, dotyczący rozliczenia podatku CIT, źle zamortyzowany środek trwały, niewłaściwie naliczony urlop dla pracownika X, działająca na hali produkcyjnej maszyna nie spełniająca minimalnych wymogów bezpieczeństwa, złe oświetlenie w biurze, niewłaściwie skonstruowana umowa z kontrahentem Y itd., to fakty, o których pracodawca często nie wie, co więcej – nie chce i nie może codziennie o nich pamiętać. A jest raczej pewne, że w którymś momencie konsekwencjom płynącym z takich zdarzeń przyjrzą się państwowe organy kontrolne : Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Sąd Cywilny lub Sąd Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna.

Dlatego, gdy tworzyliśmy AOP zadaliśmy sobie pytanie : co możemy zrobić dla Pracodawcy – potencjalnego Klienta AOP, który potrafi np. leczyć ludzi, zbudować drogę, czy upiec bułki? Odpowiedź okazała się najprostsza z możliwych : zróbmy wszystko co pozwoli mu skoncentrować się wyłącznie na leczeniu ludzi, budowaniu dróg lub pieczeniu bułek! Oczywiście istnieją od dłuższego już czasu – także na polskim rynku – tuzy outsorcingu, skupione głównie na obsłudze wielkich korporacji, ale my chcemy naszą opieką objąć także mniejszych przedsiębiorców, dla których księgowa, kadrowa, sekretarka, doradca finansowy, prawnik i behapowiec na etacie to czasem zbyt duży – a w naszym przekonaniu – zbędny koszt. Tak samo jak posiadanie własnej multimedialnej sali szkoleniowej, czy kosztująca pieniądze i nerwy samodzielna obsługa spraw związanych z zatrudnieniem pracowników. Wymienię tylko kilka: proces rekrutacji pracowników, naliczanie płac, rozliczanie czasu pracy, badania, szkolenia, urlopy, podnoszenie kwalifikacji, ich kredyty, małżonkowie, dzieci, urlopy… Również organizacja materialnego środowiska pracy w firmie, a więc np. opieka techniczna nad pomieszczeniami, bezpieczeństwo techniczne maszyn, urządzeń, linii technologicznych, pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia… Mówiąc krótko – niekończący się korowód zadań, z którymi jednak AOP radzi sobie celująco. Podkreślę : korowód kosztownych zadań. Współpraca z nami w ogromnym stopniu te koszty redukuje.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie outsorcing – szczególnie w Polsce – wymaga stałej kontroli i śledzenia zmieniających się regulacji prawnych, elastyczności, wypracowywania wciąż nowych i doskonalszych metod współpracy z naszymi kontrahentami. Zawsze respektujemy wewnętrzną organizację i dynamizm działania firmy, z którą rozpoczynamy współpracę. Zdarza się jednak, że pracodawca oczekuje by wprowadzić w firmie nowy styl działania. I to nas właśnie inspiruje. Poza tym – to wielka satysfakcja móc obserwować jak polski przedsiębiorca zajmuje się biznesem, tworzy nowe miejsca pracy, a nie potyka się o setki spraw – nazwijmy je – około-towarzyszących.

Tylko bardzo szerokie myślenie o usługach outsorcingowych pozwala, by nasza Agencja była konkurencyjna w stosunku do biur rachunkowych, doradców finansowych, kancelarii prawnych, firm świadczących usługi bhp, zajmujących się obsługą techniczną budynków itd. Nasza recepta na sukces: myśleć o Pracodawcy, jego Firmie i Pracownikach jak o podmiotach, które trzeba Chronić, a nie tylko od nich Wymagać.

Zlecenie obsługi firmy Agencji Ochrony Pracy, będzie pierwszym krokiem do zredukowania kosztów prowadzenia Państwa działalności. Jakie są następne? Proszę się z nami skontaktować i sprawdzić jak dobrze potrafimy chronić Państwa biznes.”

Copyright © 2020. All Rights Reserved.